OČEVIDNICI O KONTROLIRANIM TVARIMA I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA

Nalazite se na početnoj stranici baze podataka tematskog područja zaštita ozonskog sloja, područje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, koju u sklopu Informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR).

Ovdje vam je omogućeno da svoje zakonske obveze ispunite putem elektroničke programske opreme za koju će Vam se dodijeliti korisnički račun.


Sustavi kojima ovdje možete pristupiti su:


Ovlašteni serviser dužan je do 31. siječnja tekuće godine ispuniti obrazac KT-1 za prethodnu kalendarsku godinu o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari.

Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova dužan je do 31. siječnja tekuće godine ispuniti obrazac KT-3 za prethodnu kalendarsku godinu o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima.

Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dužan je do 31. ožujka tekuće godine ispuniti obrazac KT-4 i/ili KT-5 za prethodnu kalendarsku godinu za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove.

Podaci se službeno dostavljaju MINGOR putem elektroničke programske opreme.


Registracija korisnika/obveznika


Upute za registraciju korisnika

Zahtjev korisnika/obveznika ili nadležnog tijela za dodjelu korisničkog računa


Izjava i uvjeti korištenja


Izjava i uvjeti korištenja


© 2024 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije - KT obrasci [v3.0]