IZJAVA I UVJETI KORIŠTENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA

Ova Izjava ima značaj privole Korisnika prema propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te se smatra kako je Korisnik u svakom trenutku upoznat s ovom Izjavom i uvjetima korištenja te da ju u potpunosti razumije i prihvaća.

Korisnikom se smatra svaka fizička osoba koja u ime Obveznika sukladno zakonskim propisima i/ili ovlastima posjeduje pristup u Informacijski sustav zaštite okoliša (dalje u tekstu: ISZO sustav).. Obveznik je pravni subjekt koji sukladno zakonskim propisima obavlja djelatnosti na podacima u ISZO.

Dostupni podaci korisnika su isključivo informativnog karaktera i služe za osobnu uporabu, te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećoj strani.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR) neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka objavljenih u Informacijskom sustavu zaštite okoliša

MINGOR se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranica ISZO sustava od strane Korisnika/Obveznika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku/Obvezniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja i/ili stranice.

Iako MINGOR nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja mrežnih stranica ISZO sustava, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne, jer se iste mogu u svako vrijeme ažurirati i/ili izmijeniti, niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranica.

Korištenjem podataka objavljenih u sklopu ISZO sustava, Korisnik/Obveznik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost, te isti neće biti proslijeđeni trećim stranama.

U slučaju traženog, Korisnik upisuje osobne podatke kao i podatke pravnog subjekta u svrhu identifikacije u ISZO sustav. Osobni podaci se neće koristiti u druge svrhe niti davati trećim stranama.

Korisnik/Obveznik je suglasan da MINGOR zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa podacima objavljenima u ISZO sustavu ili pojedinim aplikacijama u sklopu ISZO sustava ukoliko Korisnik/Obveznik bilo koji od objavljenih podataka koristi na nedozvoljen ili neprimjeren način. MINGOR nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem ili ograničavanjem.

Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u ISZO sustavu, odnosno javno korištenje ili distribuiranje prema trećim stranama. MINGOR raspolaže pravima za dizajn i programska rješenja ISZO sustava.

MINGOR zadržava pravo izmjene ove Izjave i uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, potvrđujem da sam kao Korisnik/Obveznik prethodno informiran/a da je MINGOR voditelj zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postajanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na mene odnose, o primateljima osobnih podataka te da se radi o dobrovoljnom davanju podataka kao i da u slučaju uskrate davanja privole za obradu osobnih podataka neću biti u mogućnosti pristupiti pojedinim ISZO aplikacijama ili više njih. Potvrđujem da sam prethodno obaviješten/a o namjeri korištenja osobnih podataka u svrhe ove Izjave i uvjeta korištenja i o pravu da se takvoj obradi usprotivim.

Potvrđujem da sam kao Korisnik dobrovoljno stavio/la na raspolaganje MINGOR-u svoje osobne podatke. Ovom Izjavom dajem izričitu privolu MINGOR-u da može poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu pristupa ISZO sustavu.


© 2024 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije - KT obrasci [v3.0]